Beroepsvereniging  Beoefenaars Natuurgeneeskunde

BBNa
Deze afkorting staat voor Beroepsvereniging Beoefenaars Natuurgeneeskunde. Zij is een door de Raad van State erkende beroepsvereniging en groepeert goed opgeleide beoefenaars van de moderne natuurgeneeskunde die steunt op de authentieke basisprincipes van Hippocrates en Galenus. Een gezondheidstherapeut is de beoefenaar van deze moderne natuurgeneeskunde.

Doelstelling
De BBNa heeft als doel de beroepsbelangen van de beoefenaars van de natuurgeneeskunde en in het bijzonder die van de gezondheidstherapeut te behartigen. In het belang van de patiënt waakt het bestuur van de BBNa over de beroepsactiviteiten, de beroepsattitude en de vakbekwaamheid van haar leden.

Patiënten
De BBNa richt zich op de eerste plaats tot de patiënten, patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen die de voorkeur geven aan natuurgeneeskunde en natuurlijke gezondheidszorg om zowel preventief als accuraat op een zachte en natuurlijke wijze en/of met natuurlijke middelen behandeld te worden. Ze vinden hier alle bruikbare informatie en kunnen via deze site een gezondheidstherapeut in hun directe omgeving opzoeken. De effectieve werking van de gebruikte therapieën en natuurlijke middelen is wetenschappelijk aangetoond.